Aanmelden

Hier is het doel van de vereniging beschreven en zijn de voorwaarden vermeld waaraan leden moeten voldoen.

  • Leden dienen woonachtig en / of afkomstig te zijn uit, dan wel een aantoonbare binding te hebben met de Maaskentj
  • Leden dienen aantoonbaar bezig te zijn met beeldende kunst
  • Kandidaat-leden dienen kennis te nemen van de statuten.
  • Zij kunnen zich als lid aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier dat is aan te vragen op het e-mail adres kunstkringmaaskentj@gmail.com of  telefonisch: 046-4337564
  • Het inschrijfgeld à €50,- kan worden overgemaakt naar bankrekening NL16 RABO 0171 58 17 09 t.n.v. Penningmeester Kunstkring Maaskentj te Stein onder vermelding naam kandidaat-lid.
  • Hierna volgt een atelier bezoek bij het kandidaat lid. Na positief verloop hiervan wordt het kandidaat lid uitgenodigd voor de ledenvergadering welke 2 maal per jaar plaats vindt.
  • Hiermee is het aspirant-lidmaatschap definitief. Na 1 jaar kan het aspirant-lid volledig toetreden tot de vereniging.