Kunstkring Maaskentj
Contact
Secretariaat

Piet Op den Camp

kunstkringmaaskentj@gmail.com

046 4337564

06 14875459

Steinerbos 4 6171 AL Stein

   

Bestuur

Voorzitter Loek Nieuwendijk

Secretariaat Piet Op den Camp

Penningmeester Jolanda Wijnand

Bestuurslid Leny Franken

Bestuurslid Leo Klein

  

Website

Berichten voor de website via https://www.wetransfer.com/ naar website@kunstkringmaaskentj.nl

                    

Rabobank

NL 16 RABO 0171 58 17 09

  

Kamer van Koophandel

Inschrijving 54551528