Ton Coops

beeldhouwen, fotografie

toncoops@gmail.com
06 10921450

www.toncoops.nl

Ton Coops(1940)

Ton Coops heeft oog voor mooie dingen. Hij ziet de schoonheid overal om zich heen en praat daar graag over. Ook als kunstenaar brengt hij voor zichzelf een ode aan de schoonheid, zij het abstracter als in woorden.

De echte passie is het omzetten van gedachten via handwerk, (kappen, slijpen, schuren en boetseren) naar een sculptuur.

Als hij een idee in z'n hoofd heeft, wordt het meestal een gestileerd bronzen of hardstenen beeld.

Bij zachtere steen ( vaak albast) bepaalt de reeds aanwezige vorm dikwijls de richting en is het resultaat ook het meest abstract. Eigenlijk geeft hij vorm aan begrippen als kracht, stroomlijn, transparantie, of (voor hem) aan schoonheid, met als resultaat een beeld met interessante lijnen en diepte.

Sommige van zijn beelden dragen nog een naam. Bizon bijvoorbeeld als toonbeeld van kracht, maar het is geen bizon zoals wij die kennen. Veel van zijn beelden dragen slechts een nummer. De beschouwer vult zo nodig zelf een naam in.

Beelden

Foto’s