Water- Anton de Joode

vanuit de graskant
staart hij gespannen
naar zijn dobbertje


Ode aan de Sloot
Opgegroeid in een gebied met veel sloten en slootjes, is de sloot mij altijd dierbaar gebleven.
Ik leerde er de schoonheid van zien, van flora en fauna in en rond die kleine watertjes.
Iets daarvan probeerde ik in een aantal schilderijen weer te geven, samen een ode aan de sloot.


Anton de Joode.